[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Promo Demo – Artista SUZY – Tour 2020

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=tZgjnVTNH9U”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

SUZY  no programa Querida Júlia nas manhãs da SIC

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=5hBbhBh51SA”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Ai Não Me Toques – Artista SUZY – Ao vivo 2019

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Ap3OhG6tMs8″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Artista Suzy – Volta – Novo Single ao vivo 2019

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=gAj61DZrOO4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Não me toques” Suzy 2018 em França

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=4FV0t9qilf0″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Dá-me um beijo” Suzy ao vivo Show 2016

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=jE3GZAWF9xY”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Brindar com agua pé” Suzy ao vivo 2016

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Fvaf0Uk9ONc”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Agarra-te a mim” Suzy ao vivo Show 2018

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dgM7KUcnvBw”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Suzy ao Vivo “Tic-Tac” 2014

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=zTuT5FSlnYQ”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Tic-Tac” Suzy ao vivo Show 2014

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=mUfTVOyrvnM”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Tic tac”, Suzy com Júlia Pinheiro

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=FUxYh3mCSqw”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

SIC – SUZY no Querida Júlia 2011

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=5hBbhBh51SA”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Beijo Caliente”, Suzy ao vivo 2013

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=dDBv0YFgi-4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Doido demais” Suzy ao vivo 2013

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=XZiyRJpStac”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Te afastas de mim”, “doido demais” ao vivo 2010

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=uYUlgR23gjI”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Dá-me um beijo” ao vivo 2010

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=uLIrUVvuzHs”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

“Coisita Linda” ao vivo – 2010

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=EkZ6k6rek7E”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Momentos de espectáculo ao vivo – 2010

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=nFVUjeiTjpw”][/vc_column][/vc_row]